CHAIN PRUNERS

Campagnola nudi samo jedan električni lanac, koji se može koristiti za brojne zadatke. Ovaj pruner na baterijski pogon omogućava rezanje grana promjera 15-20 cm bilo koje vrste i velike brzine.