TRESAČI

Ovi alati koji se pokreću na motoru koriste se kada je potrebna visoka efikasnost berbe za masline, crne trešnje, bademe i drugo voće.
Što se tiče kuke za trešnju, ekskluzivni sistem, koji je patentirao Campagnola, ograničava prenos vibracija na operatera.